26.09.2002

Praca nie ogranicza prawa do renty

Sądu Najwyższego orzekł, że wykonywanie pracy nie jest przeszkodą do przyznania renty

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2002 r. (sygn. II UKN 282/01) omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 25.09.2002r., dotyczący przyznania renty z tytułu choroby zawodowej. Zgodnie z orzeczeniem Sądu wykonywanie pracy, do której ze względu na stan zdrowia pracownik nie jest zdolny, a którą wykonuje, nie jest przeszkodą do przyznania renty. Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy przysługuje renta stała, okresowa bądź szkoleniowa.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0