16.10.2002

Wypowiedzenie doręczone faksem

Sąd Najwyższy stwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę dokonane za pomocą faksu jest prawnie skuteczne

Uchwała Sądu Najwyższego omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 03.10.2002r., dotycząca formy wypowiedzenia stosunku pracy. Sąd w uchwale z 2 października 2002 r. stwierdził, iż wypowiedzenie umowy o pracę dokonane za pomocą faksu jest prawnie skuteczne. Jednakże sąd zastrzegł, iż takie doręczenie jest naruszeniem art. 30 § 3 kodeksu pracy, który wymaga zachowania pisemnej formy tej czynności.

Wypowiedzenie wysłane faksem jest jedynie kopią pisma, nie ma na nim własnoręcznego podpisu. W świetle powyższej uchwały Sądu Najwyższego od daty doręczenia wypowiedzenia za pomocą faksu biegnie termin do wniesienia odwołania.

Z uwagi jednak na fakt, że nie spełnia ono wszystkich warunków pracownik ma prawo żądać uznania przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0