01.10.2002

Sprzedaż kontrolowana

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji miała uderzyć w supermarkety, a wprowadziła zamęt w handlu

Za półtora miesiąca wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Miała ograniczyć praktyki stosowane powszechnie przez supermarkety i oceniane przez pozostałych uczestników rynku jako nieuczciwe. (...)

W rozbudowanym art. 15 ustawy w ust. 1 pkt 4 jako czyn niedozwolony wymienia się pobieranie opłat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży. Przepis ten miał uniemożliwić pobieranie tzw. opłat półkowych i ograniczyć stosowanie odroczonych terminów płatności. Nic jednak nie zmieni. Nie ma bowiem zakazu sprzedawania powierzchni reklamowej na półkach, sklepy będą więc zawierać z dostawcami samodzielne umowy reklamy. Nie wyjaśniona pozostaje przy tym kwestia użycia przez ustawodawcę terminu „marża” w odniesieniu do ceny. (...) Zakaz dokonywania wyprzedaży częściej niż dwa razy do roku – po sezonie letnim i zimowym (art. 15 ust. 5) – to kolejny kuriozalny przepis. (...)

Zmianą przepisów poczuli się zagrożeni wszyscy przedsiębiorcy, którzy zachęcają do nabycia towaru, dołączając do niego jakiś prezent. Chodzi zwłaszcza o wydawców prasy, którzy coraz częściej stosują tzw. inserty w postaci płyt CD, map czy biżuterii. Praktyk takich zakazuje się w art. 17a ust. 1 i 2. (...)

Więcej: Rzeczpospolita, „Prawo co dnia”, 1 października 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0