16.10.2002

Kiedy należy się odprawa?

Sąd Najwyższy wyjaśnił kiedy pracownikowi należą się przywileje związane ze zwolnieniami grupowymi

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2002 r., omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 07.10.2002r., dotyczący odpraw dla zwalnianych grupowo (sygn. I PKN 815/00). Zgodnie z wyrokiem zmniejszenie zatrudnienia uprawnia do otrzymania odprawy w razie rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i o zmianie niektórych ustaw.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż nie chodzi w tym wypadku o ogólny bilans zwolnień i przyjęć pracowników, ale o zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej danego pracownika.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0