04.11.2002

Co nowego w prawie własności przemysłowej?

Dnia 18 października 2002 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – prawo własności przemysłowej

Nowela wprowadziła nowy dział o wynalazkach biotechnologicznych. Ciało ludzkie w różnych stadiach jego formowania nie może zostać uznane za wynalazek. Drugi dodany rozdział dotyczy dodatkowych praw ochronnych dla leków i środków ochrony roślin.

W ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, można będzie składać wnioski do Urzędu Patentowego o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, na podstawie ważnego patentu i pierwszego zezwolenia na wprowadzenie leku lub środka ochrony roślin do obrotu. Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu.

Nowelizacja zawiera nową definicję wzoru przemysłowego. Jest nim nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części. Wytworem jest z kolei każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne. Nowe przepisy maja na celu dostosowanie prawa do przepisów unijnych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0