16.10.2002

Ma być szybciej i taniej

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt zmian w procedurze wykroczeniowej. Dzięki temu ma być szybciej, sprawniej i taniej. Przypomnijmy, w kolejce do przedawnienia czeka prawie 8 tys. najdrobniejszych spraw.

17 października 2001 r. Wszystkie najdrobniejsze naruszenia praw trafiły do sądów, a kolegia przestały istnieć. Tego też dnia zaczęła obowiązywać zmieniona procedura postępowania w sprawach o wykroczenia.

Już miesiąc później sędziowie nie szczędzili jej słów krytyki. Problem zauważali też kolejni ministrowie sprawiedliwości. Wczoraj projekt zaakceptował rząd. Zmiany dotyczą m.in. nowego trybu uproszczonego, który by stosowano, gdy zażąda tego obwiniony, prezes sądu lub sąd tak postanowi; szerszego stosowania trybu nakazowego i mandatowego; a także dopuszczenia możliwości wydawania karnego mandatu ukaranemu (jedynie w przypadku, jeżeli jest to osoba czasowo przebywająca w Polsce albo nie ma stałego miejsca zamieszkania) po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Dzięki noweli ma być szybciej, sprawniej i taniej w tych sprawach.

Więcej: Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 16 października 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0