02.12.2002

Prawa autorskie już unijne

W dniu 15 listopada 2002 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jest to tzw. mała nowelizacja, która ma dostosować nasze prawo do prawa Unii Europejskiej. Najbardziej znaczącą zmianą jest likwidacja licencji ustawowej dla operatorów sieci kablowych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r.

Nowe przepisy nałożyły na prowadzących działalność zarobkową, posiadaczy urządzeń reprograficznych obowiązek wnoszenia opłaty na rzecz twórców i wydawców w wysokości 3% wpływów. W nowelizacji ujednolicono także terminologię, m.in. pojęcia: "odtworzenia", "nadawania" i "reemitowania" utworu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0