21.11.2002

Dyskonty bez ograniczeń

Gotowy jest już rządowy projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przewiduje, że sklepy dyskontowe znów będą mogły bez ograniczeń sprzedawać towary pod swoją marką.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował już projekt zmiany znowelizowanej niedawno ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obowiązuje ona od 10 listopada. Ograniczyła m.in. sklepom dyskontowym sprzedaż towarów pod własną marką do 20 proc., zakazała hipermarketom emisji bonów towarowych, sprzedaży bez marży.

Ustawa ogranicza sklepom dyskontowym sprzedaż pod własną marką, lecz nie definiuje tych sklepów. Zapewne więc żaden nie przyznałby się do tego i ograniczenie to można byłoby łatwo obejść. UOKiK proponuje skreślić ten nieżyciowy przepis, jak i pozostałe, które ograniczają przedsiębiorcom działalność (art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2-5). Zgodnie z projektem hipermarkety będą więc mogły emitować bony, i to bez ograniczeń, oraz sprzedawać towary bez marży.

Teraz ustawa pozwala na to przy: wyprzedaży posezonowej dokonywanej dwa razy do roku na koniec sezonu letniego i zimowego, najdłużej przez miesiąc; wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę trwałości; likwidacji sklepu

Konieczność kolejnej nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowodowana jest przede wszystkim niezgodnością jej przepisów z prawem wspólnotowym

Dalsze obowiązywanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w takim kształcie jak dotychczasowy mogłoby doprowadzić do wypaczenia uczciwej konkurencji ze szkodą zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów

Więcej: Rzeczpospolita, 21 listopada 2002, Prawo co dnia

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0