02.01.2003

Zmiany w kodeksie pracy

29 listopada 2002 r. weszła w życie przeważająca część znowelizowanych przepisów z zakresu prawa pracy. Z dniem 1 stycznia 2003 r. zaczęły obowiązywać pozostałe zmiany.

29 listopada 2002 r. weszła w życie przeważająca część znowelizowanych przepisów z zakresu prawa pracy. Z dniem 1 stycznia 2003 r. zaczęły obowiązywać pozostałe zmiany.

  1. Za pierwszy dzień zwolnienia chorobowego pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Dotyczy to jednak tylko krótkich zwolnień, trwających do 6 dni. Pozostałe zwolnienia mają być płatne w całości. Wynagrodzenie za cały czas choroby otrzyma też pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, matki przy tzw. zwolnieniach na opiekę nad dzieckiem oraz kobiety w ciąży. Skróceniu do 33 dni uległ 35 – dniowy okres, za który pracodawca jest zmuszony wypłacać chorującemu pracownikowi wynagrodzenie. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zasiłki chorobowe już od 34 dnia choroby.
  2. Zostały szczegółowo określone zasady udzielania urlopu proporcjonalnego. Zgodnie z nowymi przepisami zasada proporcjonalności dotyczy również urlopu przysługującego pracownikowi podejmującemu pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy. Pracownik będzie miał też obowiązek wykorzystania udzielonego urlopu w okresie wypowiedzenia.
  3. Nowelizacja wprowadza też nowy rodzaj urlopu udzielanego na krótkie niedyspozycje. Pracodawca będzie zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Dni tych nie uwzględnia się w planie urlopów. O terminie wykorzystania tych wolnych dni pracownik jest obowiązany powiadomić najpóźniej w pierwszym dniu swojej nieobecności.
  4. Zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych również weszły w życie 1 stycznia 2003 r. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku – dotychczas „powyżej dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty”. Nowe przepisy nakazują m.in. finansowanie działalności socjalnej ze środków funduszu tylko wtedy, jeżeli jest ona świadczona na terenie kraju.

Nowe przepisy dotyczące zwolnień grupowych zaczną obowiązywać 1 lipca 2003 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0