Podatek dochodowy od osób prawnych

Środa
15.01.2003
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2003 r. wynosi 27 proc. W ustawie wykreślono przepisy przewidujące kolejną obniżkę stawki.
 
Nowa stawka ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od 1 stycznia 2003 r., jeśli rokiem podatkowym danego podatnika jest rok kalendarzowy, albo od początku roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2002 r., jeżeli tym rokiem jest dla niego inny okres niż rok kalendarzowy. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają składać tylko jedno zeznanie roczne do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od osiągniętego dochodu i wykazanego w zeznaniu, a sumą zaliczek za okres od początku roku. Zmiana ta dotyczy jednakże dopiero rozliczeń za 2003 rok.

W znowelizowanej ustawie sprecyzowano moment powstania przychodu, powstałego po wniesieniu aportu, w postaci nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce albo wkładów do spółdzielni objętych w zamian za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część. Przychód z tytułu wniesienia aportu powstaje w dniu zarejestrowania spółki kapitałowej albo wpisu do rejestru podwyższonego kapitału zakładowego.

Nadto kosztem uzyskania przychodu będzie opłata produktowa należna od przedsiębiorcy zobowiązanego do recyklingu.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018