15.01.2003

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2003 r. wynosi 27 proc. W ustawie wykreślono przepisy przewidujące kolejną obniżkę stawki.

Nowa stawka ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od 1 stycznia 2003 r., jeśli rokiem podatkowym danego podatnika jest rok kalendarzowy, albo od początku roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2002 r., jeżeli tym rokiem jest dla niego inny okres niż rok kalendarzowy. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają składać tylko jedno zeznanie roczne do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od osiągniętego dochodu i wykazanego w zeznaniu, a sumą zaliczek za okres od początku roku. Zmiana ta dotyczy jednakże dopiero rozliczeń za 2003 rok.

W znowelizowanej ustawie sprecyzowano moment powstania przychodu, powstałego po wniesieniu aportu, w postaci nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce albo wkładów do spółdzielni objętych w zamian za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część. Przychód z tytułu wniesienia aportu powstaje w dniu zarejestrowania spółki kapitałowej albo wpisu do rejestru podwyższonego kapitału zakładowego.

Nadto kosztem uzyskania przychodu będzie opłata produktowa należna od przedsiębiorcy zobowiązanego do recyklingu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0