16.01.2003

Opłata skarbowa

Najważniejsza zmiana polega na rezygnacji z obciążenia opłatą skarbową dokumentów przewozowych.

Od 1 stycznia 2003 r. wyłączono obowiązek jej uiszczania, jeżeli zainteresowany udokumentuje stan ubóstwa.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0