09.01.2003

Kodeks pracy – kontynuowanie reformy

Propozycje zmian dotyczą zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, obowiązku pracodawcy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia, czasu pracy i urlopów wypoczynkowych, zasad zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, wymogów dotyczących BHP oraz ochrony pracy dzieci.

Wraz z wejściem do Unii powróci zasada, że trzecia umowa zawarta na czas określony – jeśli przerwa między kolejnymi nie przekroczyła miesiąca – wywiera takie skutki jak umowa na czas nieokreślony.

Wyjątkiem byłyby tu umowy zwarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, a także w celu wykonywania prac dorywczych, cyklicznych lub sezonowych.

Więcej: Jolanta Kroner, Rzeczpospolita, 9 stycznia 2003, „Prawo co dnia”

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0