16.01.2003

Lista znowelizowanych przepisów

1 stycznia 2003 roku weszło w życie wiele aktów prawnych.

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach,
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców,
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2002 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług,
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0