17.01.2003

Zyskają wierzyciele i przedsiębiorcy

Lepiej uratować firmę niż ją likwidować – taka jest koncepcja nowego prawa upadłościowego i naprawczego.

Prawo upadłościowe i naprawcze (tak brzmi nazwa nowej ustawy) Sejm uchwalił, 8 stycznia, obecnie jest w Senacie, który zdecyduje o ewentualnych poprawkach.

Zgodnie z nowym prawem zawarcie układu będzie możliwe na każdym etapie tego postępowania. Ogłoszenie upadłości jeszcze niczego nie przesądza. Ustawa obejmuje bowiem wszystkie trzy procedury: naprawczą, układową oraz upadłościową.

Restrukturyzację swojej firmy (czyli postępowanie naprawcze) będą mogli przeprowadzić przedsiębiorcy, którzy jeśli nie zaprzestali płacenia długów, przewidują, że wkrótce to nastąpi. Spłata długów zostaje wtedy zawieszona, nie nalicza się odsetek, nie można prowadzić z majątku dłużnika egzekucji. O wszczęciu procedury naprawczej przedsiębiorca musi ogłosić w Monitorze Gospodarczym i Sądowym oraz w prasie krajowej. Porozumienie z wierzycielami co do spłaty długów kończy się zawarciem z nimi układu, który musi zatwierdzić sąd, samo postępowanie sąd jedynie nadzoruje.

Więcej: Rzeczpospolita, 17 stycznia 2003, „Prawo co dnia”

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0