19.02.2003

NSA o podatku VAT od licencji

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że sprzedaż licencji nie upoważnia do odliczenia podatku VAT.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (III S.A. 1670/01)) z dnia 21 stycznia br. omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 08.02.2003 r.: sprzedaż licencji nie upoważnia do odliczenia podatku VAT. NSA stwierdził, że podatnik może skorzystać z odliczenia tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie, a ustawa nie przewiduje odliczeń z tytułu sprzedaży licencji. Sąd dodał, że musi istnieć podatek należny, aby można było od niego odliczyć VAT naliczony. Przy sprzedaży licencji podatku należnego nie ma, zatem nie ma podstaw do pomniejszania podatku. Zgodnie z wyrokiem przyznanie takiego prawa naruszałoby konstrukcję VAT będącego podatkiem od wartości dodanej.

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, m.in. sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji zostały sklasyfikowane jako usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Z uwagi na powyższe wskazany powyżej wyrok NSA stracił na aktualności.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0