17.02.2003

Grzywna tylko z pouczeniem

Naczelny Sądu Administracyjny orzekł, że egzekwowanie grzywny w postępowaniu administracyjnym powinno być opatrzone pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi) omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 01.02.2003 r.: zgodnie z wyrokiem egzekwowanie grzywny w postępowaniu administracyjnym powinno być opatrzone pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych. Brak takiego pouczenia skutkuje nieważnością postanowienia, bez względu na to czy strona odwołała się od niego, czy też nie.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0