Wtorek
04.03.2003
10 marca 2003 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy, świadczenie usług drogą elektroniczną polega na wykonaniu usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji.

  1. Zgodnie z art. 3 punkt 6 Ustawy – jej przepisów nie stosuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy, a usługa świadczona drogą elektroniczną służy wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.
  2. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy usługodawca ma obowiązek podawać podstawowe informacje umożliwiające jego identyfikację, takie jak adresy elektroniczne, nazwę i siedzibę i adres, a także numer KRS oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr spółki;
  3. Informacje handlowe przekazywane bezpośrednio klientom powinny zostać wyraźnie wyodrębnione w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości, iż jest to informacja handlowa. Taka informacja powinna zawierać oznaczenie podmiotu na zlecenie którego jest rozpowszechniana, w sposób wyraźny opisywać szczegóły przedstawionej oferty, takie jak np. warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby skorzystać z oferty.
  4. W art. 10 ust. 1 Ustawy zakazane zostało przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym w szczególności: pocztą elektroniczną) nie zamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy jeżeli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i poda w tym celu swój adres elektroniczny – informacje można wysyłać. Naruszenie zakazu przesyłania informacji handlowej bez zgody odbiorcy jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa przewiduje sankcje karne za naruszenie niektórych jej przepisów. Zgodnie z art. 23 Ustawy, osoba która nie podaje informacji określonych w art. 5 ust. 2,3 lub 5, tj. podstawowych informacji o usługodawcy, albo w/w informacje podaje nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

Art. 24 ust. 1 Ustawy przewiduje również karę grzywny za wysyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych. W tym przypadku do wszczęcia postępowania konieczny jest wniosek osoby pokrzywdzonej.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

84 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Sklep zoologiczny

Co do samych sklepów zoologicznych to niewątpliwie jest ich bardzo dużo w sieci , ja jednak już od dawna korzystam z oferty tego https://www.krakvet.pl/ . Większość...

21 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

84 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018