04.03.2003

Urząd odpowiada za własne opóźnienia

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego opóźnienie w wydawaniu decyzji przez uprawnione urzędy nie powinno działać na szkodę petenta.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego br. omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 01.03.2003 r.: opóźnienie w wydawaniu decyzji przez uprawnione urzędy nie powinno działać na szkodę petenta.

W wydanym wyroku NSA powołał się przede wszystkim na art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje miesiąc na przeprowadzenie postępowania administracyjnego, dwa miesiące na sprawę szczególnie skomplikowaną oraz miesiąc na postępowanie odwoławcze. Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest szybkość. Terminy wymienione powyżej powinny stanowić gwarancję załatwienia każdej sprawy bez zbędnej zwłoki.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0