01.03.2003

Chybione zmiany w kodeksie cywilnym

Uchwalona przez Sejm 9 stycznia nowelizacja kodeksu cywilnego, wprowadzająca ustawową solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy względem podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za wykonane przezeń roboty budowlane, narusza podstawowe zasady prawa cywilnego: swobody umów i zasady równości wobec prawa.

Zmiany zmierzają do zburzenia podstawowych konstrukcji cywilistycznych, w tym formalnej równości stron i skuteczności praw i obowiązków jedynie między stronami.

Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zobowiązania wykonawcy względem podwykonawcy niweczy możliwość prawidłowego rozłożenia ryzyka i odpowiedzialności między stronami. Podwykonawca będący wierzycielem wykonawcy będzie mógł zdecydować, od kogo (wykonawcy czy inwestora), w jakim rozmiarze i w jaki sposób będzie dochodził swojego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Więcej: J. Okolski, D. Okolski, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 1 marca 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0