Projekt ustawy o podpisie elektronicznym

Poniedziałek
19.02.2001
Podpis elektroniczny będzie bezpieczniejszy niż podpis odręczny.
 
Dnia 6 lutego 2001 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podpisie elektronicznym. Twórcy projektu ustawy postawili sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na stronach WWW. W projekcie zrównano czynności elektroniczne – pod pewnymi warunkami - z czynnościami prawnymi dokonanymi w formie pisemnej.

Według twórców projektu podpis elektroniczny będzie bezpieczniejszy niż podpis odręczny. Umożliwi niepodważalne oznaczenie czasu złożenia podpisu, a tym samym wykluczy wielokrotne wprowadzenie do obiegu tego samego podpisanego kiedyś dokumentu, ponadto uwierzytelni osobę, która go używa, umożliwiając weryfikację składającego podpis przez osobę trzecią, w szczególności przez kontrahenta, uniemożliwi też podpisującemu zaprzeczenie złożenia podpisu oraz uniemożliwi zmianę podpisywanych danych. Wiarygodność podpisów elektronicznych zabezpieczają określone w ustawie podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Zgodnie z propozycją rządu, wytwarzaniem podpisów nie kwalifikowanych będą mogły zajmować się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Podmioty te będą wydawać certyfikaty z prywatnymi podpisami. Będzie to zaświadczenie z imieniem i nazwiskiem osoby, ale bez informacji, które w przypadku kradzieży mogłyby zostać wykorzystane.

Według wstępnych założeń autorów projektu, ustawa o podpisie elektronicznym miałaby wejść w życie z dniem 1 lipca 2001 r. Najpierw musi się nią zająć Sejm i Senat, a następnie podpisać Prezydent.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018