Wtorek
18.03.2003
13 marca 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 

Nowa ustawa uwzględnia standardy Unii Europejskiej oraz zmiany, które zostały ostatnio wprowadzone do kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami nowej ustawy zwolnienia grupowe mogą występować tylko w firmach, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Zwolnieniem grupowym będzie zwolnienie dokonane w ciągu 30 dni z przyczyn, które nie dotyczą pracowników, obejmujące co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób; 10 proc. - gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale nie więcej niż 300 pracowników, 30 pracowników przy co najmniej 300 lub więcej zatrudnionych. Ustawa wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym do powyższych liczb osób zwalnianych wlicza się pracowników zwalnianych na zasadach porozumienia stron, jeżeli jest ich co najmniej 5.

Pracodawca będzie miał obowiązek skonsultować zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego z zakładowymi organizacjami związkowymi. Konsultacje powinny mieć na celu omówienie możliwości uniknięcia zwolnień lub zmniejszenia ich liczby, przeszkolenia zawodowego. Pracodawca nadal będzie miał obowiązek powiadomienia organizacji związkowych o przyczynach zwolnień, liczbie osób przewidzianych do zwolnienia. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają organizacje związkowe ich uprawnienia powinni przejąć przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia związków przez pracodawcę, pracodawca i zakładowe organizacje związkowe powinni zawrzeć porozumienie określające zasady postępowania w sprawach pracowników objętych objętych zwolnieniem. Przy zwolnieniach nie będzie stosowany art. 38 Kodeksu pracy (określający tryb konsultowania ze związkami zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę osoby zatrudnionej na czas nieokreślony) – chyba, że porozumienie między związkami a pracodawcą nie zostanie zawarte.

Nowym etapem w postępowaniu mającym za cel zwolnienie grupowe jest notyfikacja, czyli pisemne zawiadomienie przez pracodawcę właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy o wszelkich kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi, np. liczba zatrudnianych i zwalnianych pracowników, przyczyny zwolnień, treść ustaleń ze związkami.

Zwalniani grupowo będą otrzymywać odprawy w wysokości:

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony mniej niż dwa lata,
  2. dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony od dwóch do ośmiu lat,
  3. trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2004 r.

Obecnie ustawa została skierowana do Senatu.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

92 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

In order to accomplish academic success you can take professional help to write my assignment cheap UK.

92 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Kwiaciarnia: Biznes, który kłuje

Polecam również https://www.kwiaty-prezenty.pl/, dzięki którym zdobędziesz takie kwiaty jakie chcesz. Fajnie jest tam zrobione bo jest podział na kategorie....

1 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

92 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

92 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

92 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018