12.03.2003

Elastyczna praca, mniejsze bezrobocie

Sejm rozpatruje ustawę o zatrudnianiu pracowników czasowych.

Projektowane regulacje mówią, że agencja pracy czasowej będzie pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy wobec wszystkich pracowników, z którymi podejmuje współpracę, chyba, że są to studenci, uczniowie, emeryci i renciści. To zasadnicza zmiana w stosowanych obecnie w praktyce rozwiązań. Dziś w agencjach zawierane są prawie wyłącznie umowy cywilnoprawne.

W projekcie zapisano: „Pracownik czasowy” oznacza pracownika zatrudnionego przez agencje pracy czasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy zwanego „użytkownikiem”.

Więcej: G. Raszkowska, Rzeczpospolita, Prawo co dnia, 12 marca 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0