19.02.2001

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Z dniem 17 lutego 2001 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz. U. z 2001 r., nr 8, poz. 64]. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pracodawcy mają obowiązek w terminie do 28 lutego 2001 r. przesłać do ZUS informacje dotyczące zasiłków, świadczeń ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń za czas choroby, jakie wypłacili oni swoim pracownikom w okresie od 1 grudnia 1999 r. do 30 listopada 2000 r. Informacje te należy składać na formularzu ZUS IRB, dostępnym w oddziałach ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.. Informacje sporządza się na podstawie danych wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych złożonych za okres od 1 grudnia 1999 r. do 30 listopada 2000 r., a także na podstawie własnej dokumentacji kadrowo-płacowej. W przypadku stwierdzenia błędów w wysłanych do tej pory do ZUS dokumentach, należy sporządzić korekty tych dokumentów jeszcze przed wysłaniem do ZUS druku IRB.

Obowiązek przekazywania do ZUS danych przez Internet

Nowe przepisy wprowadzają też (w przyszłości) obowiązek przekazywania dokumentów do ZUS przez Internet na płatników opłacających składki za więcej niż 20 osób. Ustawa wprowadza tu konkretne terminy, tj. od 18 lipca br. będą musieli przesyłać dokumenty za pośrednictwem Internetu płatnicy, którzy opłacają składki za 1000 i więcej osób; od 18 sierpnia br. – płatnicy płacący składki za 100-999 osób, a od 18 września br. - składki od 21 do 99 osób.

Do czasu, kiedy pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem przekazywania danych przez Internet, będą musieli przesyłać informacje w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS. Obowiązują tu następujące terminy: od 18 marca 2001 r. muszą to robić pracodawcy zatrudniający 1000 i więcej osób; od 18 kwietnia 2001 r. pracodawcy zatrudniający od 100 do 999 osób; a od 18 maja 2001 r. opłacający składki za 21 – 99 ubezpieczonych.

Ponadto, począwszy od czerwca 2001 r. pracodawcy będą musieli zgłaszać do ubezpieczenia społecznego swoich pracowników przebywających na zasiłkach macierzyńskich lub na urlopach wychowawczych.

Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych

Jeszcze tylko przez trzy miesiące w bankach, a pół roku na Poczcie Polskiej pracodawcy mogą rozliczać się z ZUS w formie gotówki. Potem będą musieli już przekazywać składki w sposób bezgotówkowy. Zasada ta dotyczy wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, z wyjątkiem płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0