15.02.2001

Orzecznictwo sądowe

Wydanie rzeczy nie jest jednoznaczne z odbiorem rzeczy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.02.1999 r. (II CKN 552/98), publikowany w OSP z 2001 r., z. 1, poz. 1.
Sentencja: Przez pojęcie wydania rzeczy sprzedanej według przepisu art. 548 kc należy rozumieć nie tylko przeniesienie posiadania przewidziane w art. 348-351 kc, ale także samo zapewnienie kupującemu możliwości odebrania nabytej rzeczy, która została mu realnie zaofiarowana, a więc niezależnie od tego, czy kupujący rzeczywiście przejął rzecz do swojej dyspozycji. Pojęcie wydania rzeczy nie jest jednoznaczne z odbiorem rzeczy przez kupującego.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0