Poselski projekt zmiany w kodeksie pracy

Środa
02.04.2003
6 marca 2003 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący układów zbiorowych pracy.
 
Projekt przewiduje możliwość skierowania rozstrzygnięcia sporów na tle skuteczności wypowiedzenia lub rozwiązania układów zbiorowych pracy na drogę sądową, czego nie dopuszczają obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 2417 § 5 projektu sprawy sporne pomiędzy stronami układu miałyby rozpatrywać:

  1. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie – w przypadku ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
  2. Sąd rejonowy – sąd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy – w przypadku zakładowego układu zbiorowego.

Sądy wg projektu będą rozpatrywać sprawy trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. W uzasadnieniu wskazano, że obecny stan prawny uniemożliwiający rozstrzygnięcie sporu przez sąd, narusza konstytucyjne prawo dostępu do sądu stronom układu. Proponowana nowelizacja zakłada zachowanie warunków umów o pracę pracownika do czasu otrzymania zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków określonych w regulaminie wynagradzania, który jest wymagany po rozwiązaniu układu zbiorowego pracy. Nowelizacja nakłada na strony układu obowiązek poinformowania organu prowadzącego rejestr układów zbiorowych pracy, o wypowiedzeniu układu bądź skierowaniu sprawy do sądu.

Obecnie nad ustawą pracuje sejm.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018