16.04.2003

Ustawowe odsetki od odszkodowania

Od dnia doręczenia pozwu o odszkodowanie należą się odsetki, jeżeli sąd uwzględni roszczenia pracownika.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2003 r. omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 31 marca 2003 r.: pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów i któremu sąd przyznał odszkodowanie, należą się także odsetki ustawowe od dnia doręczenia pracodawcy pozwu o odszkodowanie.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego istniały rozbieżności w kwestii wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 56 i 58 kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 56 pracownik, z którym bezpodstawnie rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, może domagać się odszkodowania, bądź przywrócenia do pracy. Wysokość przysługującego odszkodowania nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia na okres wypowiedzenia, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że odsetki są wymagalne od dnia doręczenia pracodawcy odpisu pozwu pracownika do dnia zapłaty odszkodowania.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0