30.04.2003

Prawo, a dni wolne

Jeśli termin decyzji wypada w sobotę, urząd powinien podjąć decyzję w piątek.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003 (III CZP 8/03) omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 26.04.2003 r.: sobota w świetle prawa cywilnego nie jest dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy. Jeśli koniec terminu do wniesienia środka odwoławczego albo innej czynności przypada na sobotę, wówczas nie można przesunąć go na najbliższy poniedziałek czy inny najbliższy dzień roboczy, lecz należy dokonać tą czynność w piątek.

Sędziowie nadali w/w uchwale rangę zasady prawnej, co oznacza, że ich stanowisko może zmienić albo Sejm poprzez nowelizację przepisów, albo co najmniej wszyscy sędziowie danej izby.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0