13.05.2003

Nie zawsze w dwóch instancjach

Uprawnienie do korzystania z dwuinstancyjności sądowych nie przysługuje w każdej sprawie, orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Konstytucyjna zasada dotyczy spraw rozpatrywanych od początku przez sądy, nie ma natomiast zastosowania do orzeczeń wydanych w trybie kontroli działania innych organów.

Więcej: Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 13 maja 2003 roku

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0