09.05.2003

Czy można zrezygnować z wyjazdu?

W razie rezygnacji z wycieczki na krócej niż tydzień przed wyjazdem trzeba zapłacić za nią całą cenę. Sąd rozstrzygnie czy to niedozwolona klauzula.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce pozbawić biura podróży możliwości potrącania całej kwoty wycieczkę, gdy klient zrezygnuje z niej na krótko przed wyjazdem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie kwestionuje samej zasady potrącenia. Jego zastrzeżenia dotyczą wysokości potrącenia: czy na skutek rezygnacji na krócej niż tydzień przed wyjazdem nie wystarczy, jak biuro potrąci np. 60-70 proc. opłaty.

Dlatego niebawem Urząd wystąpi do Sądu Antymonopolowego o uznanie takiego zapisu za klauzulę niedozwoloną.

Więcej: Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia" 9 maja 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0