Polski dokument tożsamości cudzoziemca

Poniedziałek
02.06.2003
22 maja 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o cudzoziemcach oraz ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 

Ustawa o cudzoziemcach dotyczy zagadnień związanych z wjazdem, pobytem, przejazdem i wyjazdem cudzoziemców z Polski. Ustawa wprowadza nowy rodzaj dokumentu – polski dokument tożsamości cudzoziemca. Będzie on wydawany nieletnim obcokrajowcom urodzonym w Polsce, ale pozbawionym opieki rodziców i nie posiadającym dokumentu podróży. Zasada ta odnosi się również do cudzoziemca, który nie posiada żadnego obywatelstwa ani paszportu, w sytuacji, gdy nie może on uzyskać dokumentu potwierdzającego tożsamość. W nowej ustawie sprecyzowano przepisy dotyczące wydalania cudzoziemca z Polski oraz tryb odwoławczy w tej sprawie. Nowością jest obarczenie przewoźnika odpowiedzialnością za wwiezienie do kraju nielegalnego imigranta.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony zapewnia cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy wydanie karty pobytu. Procedura wydawania kart została w znaczny sposób uproszczona. Wprowadzono tzw. pobyt tolerowany, który polega na tym, że cudzoziemiec może przebywać w Polsce legalnie, jeśli jego powrót do kraju ojczystego jest niemożliwy, np. z powodu grożących mu prześladowań.

Nad ustawami obecnie debatuje Senat.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Pomysł na biznes - restauracja regionalna

Jak zawsze podstawą jest inwestycja w dobry sprzęt kuchenny i dobre produkty. Jeśli o wyposażenie chodzi to my większość rzeczy kupowaliśmy w hurcie w...

50 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2018
Prawo własności przemysłowej

Firma, która świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów...

5 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment Help Online 

32 wypowiedzi
ostatnia 21.04.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

We are the best in Assignment Help Online.we have well educated experts. Students often feels issues in writing assignment, so to make students comfortable in assignment we...

32 wypowiedzi
ostatnia 21.04.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

W social mediach http://slowodaje.pl/oferta/social-media/ :))

398 wypowiedzi
ostatnia 20.04.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

W social mediach http://slowodaje.pl/oferta/social-media/ :))

398 wypowiedzi
ostatnia 20.04.2018
Zakładamy własną firmę - procedury krok po kroku

Mi w prowadzeniu firmy pomaga ten system https://ax-dynamics.com/pl/dynamics-365/enterprise-edition . W dużym stopniu wspomaga zarządzanie firmom.Potrafi również...

68 wypowiedzi
ostatnia 19.04.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Not keen you need to be very careful when you spray it as if you accidentally inhale any then it induces a coughing fit and burns...

32 wypowiedzi
ostatnia 19.04.2018
zobacz więcej na forum