02.06.2003

Odpowiedzialność materialna pracownika

Omówienie ustawy porusza kwestie odpowiedzialności materialnej.

Uchwała Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 marca 2003 r. (sygn. akt. III PZP 1/03): Zakres zastosowania § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. Nr 40, poz. 236 ze zm.) obejmuje również wydzieloną część produkcyjnego zakładu pracy, pełniącą wobec niego funkcję usługową (np. magazyn wyrobów gotowych).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0