02.06.2003

Przekazanie spółdzielczego prawa do lokalu

Orzeczeniem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zrzeczenie się własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz innej osoby jest niedopuszczalne.

Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Cywilna (IV CKN 908/00) z dnia 19 marca 2002 roku: Zamieszczenie w oświadczeniu o zrzeczeniu się własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zastrzeżenia, że zrzeczenie się następuje na korzyść innej osoby jest niedopuszczalne. Ważność oświadczenia zawierającego takie zastrzeżenie podlega ocenie na podstawie art. 58 § 3 k.c.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0