02.06.2003

Zawinił księgowy odpowie firma

Sąd, zgodnie z ustawą, może orzec nałożenie na podmiot zbiorowy nawet takich zakazów, jak zakaz promocji i reklamy, zakaz prowadzenia określonej działalności.

28 listopada 2003 r. wejdzie w życie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (opublikowana w DzU z 2002 r. nr 197, poz. 1661). Wynika z niej dodatkowy rodzaj odpowiedzialności przedsiębiorców będących tzw. podmiotami zbiorowymi (w rozumieniu tej ustawy), m.in. w związku z wykrytymi u nich nieprawidłowościami w zakresie rozliczeń podatkowych i celnych.

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorcę działającego w formie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dodatkową quasi-karną odpowiedzialność za czyn zabroniony osoby fizycznej będący przestępstwem skarbowym.

Więcej: M. Przewoźnik-Kurzycka, A. Nowak, Rzeczpospolita, "Dobra Firma", 22 maja 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0