13.06.2003

Zawsze można się rozmyślić

Klientowi nie można odmówić prawa do rezygnacji z umowy.

Klient powinien mieć możliwość wycofania się z umowy zawartej na odległość także po upływie 10 dni. Wówczas jednak druga strona może domagać się od niego zapłaty kary umownej – orzekł w poniedziałek Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wczoraj SOKiK orzekł, że przedsiębiorca nie może pozbawić konsumenta prawa do wycofania się z umowy nawet po upływie 10 dni, choćby ten miał ponieść za to karę umowną. Przepisy nie pozwalają na przekroczenie 10-dniowego terminu w przypadku odstąpienia, z którego klient nie musi się tłumaczyć. Natomiast możliwość rezygnacji z umowy powinien mieć zawsze, a przedsiębiorca może to sobie zrekompensować, np. potrąceniem części ceny – zaznaczył sąd.

Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej: Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 10 czerwca 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0