13.06.2003

Zmiany w prawie

W połowie czerwca weszły w życie zmiany w prawie dotyczące budownictwa i nadzoru podatkowego.

13 czerwca 2003 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

15 czerwca 2003 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, (Dz.U. Nr 102, poz. 950).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0