Zwolnienie ze sprawozdań finansowych

Poniedziałek
30.06.2003
26 czerwca 2003 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zgodnie ze zmianami, które miały na celu dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, oddziały zagranicznych instytucji kredytowych i finansowych zostały zwolnione z ogłaszania swych sprawozdań finansowych.
 

Oddziały te będą jednak zobowiązane do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z prawem obowiązującym w państwie siedziby głównej. Zmiana dotyczy jednakże tylko jednostek, których siedziba lub miejsce sprawowania zarządu znajduje się na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Filie firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nadal muszą ogłaszać własne sprawozdania finansowe, jeżeli sprawozdania tych instytucji nie są sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w krajach obszaru europejskiego.

Kierownik oddziału będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania firmy macierzystej - przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego – w ciągu 30 dni od daty jego zatwierdzenia. Ogłoszenie następuje w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spółdzielni w „Monitorze Spółdzielczym”.

Nowe zasady ogłaszania sprawozdań będą miały zastosowanie po raz pierwszy w stosunku do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy, w którym Polska uzyska członkostwo w UE. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie nad ustawą pracuje Senat.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018