30.06.2003

Fory dla małych firm

Od 1 lipca nowe zasady zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy – będzie taniej, prościej i szybciej .

Od 1 lipca mali przedsiębiorcy, których trudna sytuacja rynkowa zmusiła do redukcji personelu, nie muszą wypłacać kosztownych odpraw i stosować uciążliwych procedur. Nadal muszą to jednak robić więksi, zatrudniający powyżej 19 pracowników.

Już od wtorku, 1 lipca, ustawa dotyczy jedynie większych pracodawców, angażujących co najmniej 20 pracowników, dokonujących zwolnień z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych czy technologicznych oraz w razie swej upadłości czy likwidacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 noweli do postępowań dotyczących rozwiązania stosunku pracy ze wskazanych przyczyn wszczętych do 30 czerwca stosuje się przepisy dotychczasowe.

Należy wyliczyć wysokość odprawy wg starych i nowych przepisów. Pracownikowi należy się wówczas odprawa korzystniejsza.

Więcej: Renata Majewska, Rzeczpospolita z dnia 25 czerwca 2003, Prawo co dnia

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0