30.06.2003

Przedawnienie wierzytelności a odsetki

Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat wpływu terminu przedawnienia wierzytelności na odsetki.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2003 r. omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 21-22 czerwca 2003 r.: dwuletni termin przedawnienia należności głównej w zapłacie ceny towarów dotyczy także odsetek za zwłokę w spłacie świadczenia. Oznacza to, że wierzyciel nie może domagać się odsetek, jeżeli należność główna uległa przedawnieniu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0