16.07.2003

Postępownie zabezpieczające

1 października wchodzi w życie nowe prawo upadłościowe i naprawcze.

Obligatoryjne postępowanie zabezpieczające jest absolutną nowością przewidzianą przez prawo upadłościowe i naprawcze. Jest częścią postępowania zainicjowanego zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a kończącego się jej ogłoszeniem.

Poszczególne czynności sądu w zakresie ustanawiania zabezpieczeń ustawa uzależnia od tego, czy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez samego dłużnika, czy przez któregokolwiek z jego wierzycieli.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika sąd niezwłocznie dokonuje zabezpieczenia jego majątku. W tym wypadku zabezpieczenie majątku (rozumiane jako ustanowienie konkretnego zabezpieczenia) jest obligatoryjne.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia jest ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, a stosowanie innych, co do zasady bardziej radykalnych sposobów zabezpieczenia uzależnione jest od dodatkowych przesłanek, których wystąpienie podlegać będzie każdorazowej ocenie sądu.

Więcej: Paweł Litwiński, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 14 lipca 2003.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0