Poprawa pozycji wierzycieli

Środa
16.07.2003
W dniu 12 czerwca 2003 roku Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 

Przepisy nowej ustawy określają szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.

Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa obejmuje transakcje handlowe zawierane w związku z działalnością gospodarczą i zawodową pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami będącymi dostawcami oraz usługodawcami. Przepisy ustawy odnoszą się również do transakcji zawieranych przez osoby wykonujące wolny zawód oraz zawieranych przez oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31-go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktur lub rachunku do dnia zapłaty, natomiast w sytuacji, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi również będą przysługiwać odsetki ustawowe za okres od 31-go dnia po spełnieniu jego świadczenia niepieniężnego (np. po dostarczeniu towaru) do dnia zapłaty.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2004 roku.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Jaka reklama się opłaca?

My korzystamy z Embi-Marketing http://www.embi-marketing.pl/ i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje. To krakowska firma, działają na różnych polach, dobrze znają...

208 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. my gmail login

130 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. my gmail login

130 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Wizy do stanów

Cześć chciałem sobie ogarnąć wizy, wie jak ktoś jak to wygląda od strony praktycznej, znalazłem http://www.wizacenter.pl ponoć pomagają załatwić takie wizy i to w...

1 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Jak się zdecydujecie i chcecie porządnie wyposażyć szwalnię to dobrej jakości maszyny do szycia, stoły prasowalicze, żekazka kupicie w https://dlaszwalni.pl/ ...

68 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018
Biznes po stronie dobra

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

36 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018
Siłownia

Osobiście postawiłem jednak na mały basen zamiast siłowni. Polecam zerknąć, znalazłem na ten temat ciekawy artykuł...

13 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

You write a great great article about business and giving great website for help in every business thank you.Thanks Subway Surfers Download

130 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2018