Poprawa pozycji wierzycieli

Środa
16.07.2003
W dniu 12 czerwca 2003 roku Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 

Przepisy nowej ustawy określają szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.

Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa obejmuje transakcje handlowe zawierane w związku z działalnością gospodarczą i zawodową pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami będącymi dostawcami oraz usługodawcami. Przepisy ustawy odnoszą się również do transakcji zawieranych przez osoby wykonujące wolny zawód oraz zawieranych przez oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31-go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktur lub rachunku do dnia zapłaty, natomiast w sytuacji, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi również będą przysługiwać odsetki ustawowe za okres od 31-go dnia po spełnieniu jego świadczenia niepieniężnego (np. po dostarczeniu towaru) do dnia zapłaty.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2004 roku.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This is a fantastic website and I can not recommend you guys enough. Vitamin B9

70 wypowiedzi
ostatnia 25.06.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Dobra firma od reklamy to http://www.embi-marketing.pl/ z Krakowa. Mają kompleksowe podejście - od organizacji eventów przez wykonanie strony internetowej czy promocji...

403 wypowiedzi
ostatnia 24.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Vitamin B6

70 wypowiedzi
ostatnia 24.06.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

mi w zakładaniu własnego biznesu pomógł Pan Maciej Grabowski z biura rachunkowego Gama, zgłoś się do nich na pewno i tobie pomogą

96 wypowiedzi
ostatnia 24.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. Vitamin B5

70 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. Vitamin B12

70 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thank a lot. You have done excellent job. I enjoyed your blog . Nice efforts Vitamin E

70 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Kredyt bankowy

Coraz więcej firm pozabankowych sprawdza różne bazy, więc pożyczkę nie tak łatwo dostać,warto przeczytać aby się trochę dowiedzieć na ten temat: Darmowy poradnik...

50 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018