16.07.2003

Podział zysku przez wspólników

Według Sądu Najwyższego osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o. dopiero w chwili podejmowania uchwały o podziale zysku, może nie uczestniczyć w podziale zysku.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. akt: V CKN 1148/00) osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o. w chwili podejmowania uchwały o podziale zysku, może nie uczestniczyć w podziale zysku. Wspólnik musi jednak posiadać udział, z którego wynika uprawnienie do uczestniczenia w zysku spółki. Uprawnienie to jest bowiem związane z posiadaniem udziałów w okresie, za który dzielony jest zysk.

Wyrok ten omówiony został w Rzeczpospolitej z dnia 9 lipca 2003r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0