04.08.2003

Przywrócenie prawa do wniesienia kasacji

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie podstawy przywrócenia prawa do wniesienia kasacji.

Sąd Najwyższy (sygn. akt: IV CKN 424/01) uznał, iż uzasadnienie mówiące, że pełnomocnik strony ustanowiony z urzędu odmówił sporządzenia kasacji nie może być podstawą przywrócenia prawa do wniesienia kasacji.

Sąd stwierdził, iż uznanie przez pełnomocnika strony, że wniesienie kasacji jest bezzasadne nie może być rozpatrywane jako brak winy strony w uchybieniu terminu.

Wyrok ten został omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 17 lipca 2003 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0