18.08.2003

Więcej czasu dla firm kurierskich

Już można ubiegać się o nowe zezwolenia na usługi pocztowe.

Firmy, które chcą świadczyć usługi pocztowe lub którym wkrótce wygaśnie koncesja na tę działalność, mogą już składać wnioski o zezwolenia. Nowe zasady ich wydawania wprowadza prawo pocztowe.

(...) Ustawa dzieli przesyłki (są nimi rzeczy opatrzone adresem) na: listowe, przesyłki z korespondencją, w tym polecone i z zadeklarowaną wartością, przesyłki reklamowe oraz paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością. Przesyłki z korespondencją ustawa definiuje jako informacje utrwalone na dowolnym nośniku, opatrzone adresem, z wyjątkiem książek, katalogów, dzienników i czasopism. Zezwolenia wymaga przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek z korespondencją (...).

Więcej: Hanna Fedorowicz, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 11 sierpnia 2003

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0