Każdy wniosek należy rozpatrzyć

Poniedziałek
01.09.2003
Gdy strona wciąż występuje o wyłączenie sędziego
 
Strona procesu może występować z kolejnymi wnioskami o wyłączenie ze sprawy sędziego czy nawet wszystkich sędziów danego sądu. Choćby podawała przyczyny i argumenty, które były już przez sąd rozstrzygane, to należy te wnioski normalnie rozpatrywać – wynika z wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego.

(...) Ponowny wniosek należy normalnie rozpatrzyć w trybie art. 49-52 k.p.c., które regulują procedurę wyłączenia sędziego na wniosek: iudex suspectus. (Sygn. akt III CZP 42/03)

Komentarz:

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296) strona postępowania może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie sędziego, jeżeli między sędzią a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, należy uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy lub sąd nad nim przełożony.

Więcej: Marek Domagalski, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 22 sierpnia 2003.
Rzeczpospolita

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018