Zmiana ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Poniedziałek
15.09.2003
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej.
 

Projekt uwzględnia przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Projekt zawiera nowe definicje: monitoringu, ryzyka, analizy ryzyka, zagrożenia, systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, zwanego „systemem RASFF”.

Projekt zmienia m.in. art. 5 ustawy w ten sposób, że doprecyzowano zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez żywność oraz nałożenia na przedsiębiorców obowiązku posiadania dokumentacji lub innych danych umożliwiających identyfikację dostawcy środków spożywczych użytych do produkcji żywności. Dodany został nowy art. 9a, który upoważniałby ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia wymagań dotyczących naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, m.in. zasad znakowania opakowań tych wód, wymagań higienicznych w produkcji. Zaproponowane zmiany art. 24 ustawy mają na celu wprowadzenie obowiązku podawania bardziej szczegółowych informacji na opakowaniach środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, naturalnych wód mineralnych oraz suplementów diety.

Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem przedsiębiorców produkujących, importujących lub wprowadzających żywność do obrotu. Projekt zwiększa zakres obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018