17.10.2003

Kto pierwszy, ten lepszy

Europejskie sposoby ochrony własności przemysłowej

Przystąpienie do Unii Europejskiej doprowadzi do kolosalnych zmian dotyczących ochrony wynalazków, patentów i innych przedmiotów własności intelektualnej. Państwa Unii Europejskiej wypracowały kilka mechanizmów ochrony własności przemysłowej, która rozciąga się na całym obszarze UE. Są to: patent europejski, znak towarowy Wspólnoty oraz wzór wspólnotowy.

Znak towarowy wspólnoty

Już dziś polscy przedsiębiorcy mogą się ubiegać o tzw. Znak towarowy Wspólnoty (ang. Community Trade Mark), rozciągający się na całym obszarze 15. Znaki towarowe Wspólnoty są rejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, w skrócie OHIM) w hiszpańskim mieście Alicante.

Znakiem towarowym Wspólnoty może być każde oznaczenie, które da się wyrazić graficznie – w szczególności słowa (włączając w to nazwy własne), wzory, litery, liczby, kształt towarów lub ich opakowania. Można tu wykorzystać m.in.:

 • znaki geometryczne,
  • kolory lub ich kombinacje,
   • znaki trójwymiarowe,
    • znaki dźwiękowe.

    Warunkiem jest, by oznaczenie pozwalało odróżniać na rynku towary lub usługi rejestrującego znak przedsiębiorcy. Traktat akcesyjny, określający warunki przystąpienia Polski i innych kandydatów do UE, przewiduje wprowadzenie zmian w rozporządzeniu o znaku towarowym Wspólnoty. Przede wszystkim z dniem przystąpienia nowych krajów do UE zarejestrowane znaki towarowe Wspólnoty rozciągną się na terytoria nowych państw, np. Polski.

    Więcej: P. Wrześniewski, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 14 października 2003

    .

    Udostępnij artykuł

    Komentarze na forum

    0