17.10.2003

Wydłużony okres wypowiedzenia umowy o pracę

Wyrok Sądu Najwyższego (I PK 420/02) wskazuje, iż klauzula o dłuższym okresie wypowiedzenia zamieszczona w umowie o pracę nie może być generalnie uznawana za niekorzystną dla pracownika. Klauzula powinna być oceniana w stosunku do indywidualnego przypadku, biorąc pod uwagę datę zawarcia umowy.

Sprawa rozstrzygnięta przez Sąd dotyczyła pracownika, który w umowie o pracę otrzymał zapis o sześciomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy dla każdej ze stron. Po pewnym czasie rozwiązano z nim umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Pracownik wystąpił ze sprawą do sądu, domagał się wypłaty odszkodowania, sąd I instancji uwzględnił powództwo, sąd apelacyjny zmienił jednak wyrok i uznał, że klauzula o wydłużeniu okresu wypowiedzenia była nieważna.

Sąd apelacyjny uznał, że tak długi okres wypowiedzenia jest niekorzystny dla pracownika, który chcąc zmienić pracę na lepiej płatną jest związany wydłużonym okresem wypowiedzenia. Z uwagi na okoliczność, że generalne stwierdzenie sądu apelacyjnego nie wystarcza, aby uznać wskazaną klauzulę za niekorzystną dla pracownika, Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wyrok został omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 06 października 2003 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0