Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Piątek
28.11.2003
Przyjętą przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazano do podpisu Prezydentowi.
 

Założenia przyjętej ustawy przewidują m.in.:

  1. uproszczenie systemu podatkowego przez:
  a) zmniejszenie stawki podatkowej z 27 do 19 proc.
  b) likwidację niektórych zwolnień podatkowych od podatku dochodowego i odliczeń od podstawy opodatkowania
  2. ujednolicenie stawki podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ze stawką w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kapitałów pieniężnych
  3. dalszą harmonizację przepisów podatkowych z prawem Unii Europejskiej. Ustawa dostosowuje regulację podatkową dotyczącą przekazywania zysków przez spółki zależne spółkom dominującym do regulującej tę kwestię dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 1990 (Nr 90/435/EEC) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku jednostek dominujących u jednostek zależnych w różnych państwach członkowskich. Celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółki dominujące z tytułu udziału w zyskach spółek zależnych.

Ustawa przewiduje możliwość odliczania darowizn przekazywanych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 10% dochodu.

Zwolniono również od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnione spółki muszą łącznie spełnić następujące warunki:

  a) spółka nie ma siedziby lub zarządu na terytorium RP;
  b) spółki podlegają w państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  c) dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale podatnik uzyskujący ten dochodów posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów.

Wprowadzono również przepis przejściowy związany z wykreśleniem części zwolnień przedmiotowych. Podatnicy, którzy do 31 grudnia 2003 r. przeznaczyli, a nie wydatkowali dochodów na realizację celów uprawniających do zwolnienia z podatku dochodowego dochodów, zachowują prawo do tego zwolnienia na dotychczasowych zasadach.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Tani biznes dla początkującego

Jeśli chodzi oprowadzenie własnej firmy, księgowość i wszelkie rozliczenia to ja ze swojej strony mogę polecić księgowość online -...

86 wypowiedzi
ostatnia 25.09.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

This is a great post. I like this topic. best free pc games

25 wypowiedzi
ostatnia 25.09.2018
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Odwiedzając salon firmowy Vizarro Toruń,mogę potwierdzić że sprzedając kolekcje garniturów dobrej jakości i dając klientom miłą i fachową obsługę można liczyć...

69 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Jaka reklama się opłaca?

My korzystamy z Embi-Marketing http://www.embi-marketing.pl/ i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje. To krakowska firma, działają na różnych polach, dobrze znają...

208 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. my gmail login

130 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. my gmail login

130 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Wizy do stanów

Cześć chciałem sobie ogarnąć wizy, wie jak ktoś jak to wygląda od strony praktycznej, znalazłem http://www.wizacenter.pl ponoć pomagają załatwić takie wizy i to w...

1 wypowiedzi
ostatnia 24.09.2018
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Jak się zdecydujecie i chcecie porządnie wyposażyć szwalnię to dobrej jakości maszyny do szycia, stoły prasowalicze, żekazka kupicie w https://dlaszwalni.pl/ ...

69 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018