28.11.2003

Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju

Rządowy projekt ustawy o Narodowym Planie Rozwoju ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Celem ustawy jest stworzenie regulacji umożliwiających wykorzystywanie środków finansowych pochodzących ze źródeł krajowych oraz z Unii Europejskiej. Środki są m.in. przeznaczone na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz wdrożenie następujących rozporządzeń unijnych:

  • Rozporządzenia Rady nr 1260/99 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych ( Dz. Urz. WE nr L 161, 26 czerwca 1999);
  • Rozporządzenia Rady nr 1164/94 z 16 maja 1994 r. ustanawiającego Fundusz Spójności Strukturalnych (Dz. Urz. WE nr L 130, 25 maja 1994) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Rady nr 1264/1999 oraz Rozporządzenia Rady 1265/1999 z 21 czerwca 1999 r. (obydwa Dz. Urz. WE nr L 161, 26 czerwca 1999;
  • Rozporządzenia Komisji nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych (Dz. Urz. WE nr L 201 z 31 lipca 2002);

Z pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości, które realizują projekty w ramach Strategii Wykorzystywania Funduszu Spójności, spełniające warunki określone w ustawie. Szacuje się, iż łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 może wynieść 14891,5 mln euro, z czego 11368,6 mln euro, tj. 76,3 proc. całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0