22.03.2004

Pomyłkowy przelew obciąża także bank

Wyrok Sądu Najwyższego ( IV CK 158/03) z dnia 19 marca br. ma bardzo duże znaczenie dla wszystkich klientów banków posługujących się przy rozliczeniach systemem ELIXIR.

Sprawa rozstrzygnięta przez Sąd dotyczyła przelewu na kwotę ponad 30 tys. zł., który w zamierzeniu wypełniającego przelew pracownika powoda miał trafić do kontrahenta – spółki z o.o. Mimo niezgodności numeru rachunku i nazwy beneficjanta (podanej prawidłowo) pieniądze zostały przelane, jednakże nie do kontrahenta lecz na konto Andrzeja R., który dzięki szczęśliwemu trafowi miał w tym banku rachunek o numerze odpowiadającym temu, który błędnie podano na poleceniu przelewu. Stało się tak ponieważ system rozliczeń Elixir nie identyfikuje nazw klientów a jedynie rozpoznaje numery rachunków. Oczywiście Pan Andrzej R. nie zamierzał zwrócić takiego prezentu. Powód wystąpił wiec z pozwem przeciwko bankowi oraz Andrzejowi R. o odszkodowanie. Sąd I instancji zasądził całą kwotę in solidum od Andrzeja R. i banku, z tym że odpowiedzialność banku została ograniczona ze względu na przyczynienie się powoda do powstania szkody (art. 362 kodeksu cywilnego). Sad II instancji oddalił apelację banku, zaś SN oddalił kasację banku od wyroku sądu II instancji. Wyrok Sądu Najwyższego został omówiony w sobotnio – niedzielnym wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 20-21 marca 2004r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0